SPOED


In levensbedreigende situaties, belt u altijd 112!

Voor andere spoedgevallen: Bel: 0184 – 420 522 (toets 1)


Deze lijn is uitsluitend voor spoed en is dus vrijwel nooit in gesprek. Er wordt alleen ingegaan op een hulpvraag als dit een spoedgeval betreft.


Verwondingen en spoedeisende hulp

Met verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.
De praktijk is geopend op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur, met uitzondering van woensdag, dan is de huisarts er tot 12:00 uur. .
Tijdens deze middag en gedurende vakanties wordt de praktijk waargenomen door dr C.M. Verwijs
Rembrandtlaan 227
Telefoonnummer: 0184 - 413 124
Spoedlijn: 0184 - 414 293

Spoedeisende hulp 's avonds in het weekend of tijdens feestdagen

Buiten onze kantooruren, kunt u voor spoedeisende hulp naar de Regionale Huisartsenpost Drechsteden. Telefoon: 078-2020 020
Adres: Karel Lotsyweg 10, 3318 AL Dordrecht Website: huisartsenpostdrechtsteden.nl